Ortognatyka

W dniach 29- 31 maja 2024 dr Izabela Czołgosz i dr Marta Worona uczestniczyły w intensywnym kursie praktycznym dla chirurgów szczękowo-twarzowych i ortodontów. Kurs odbył się w Szpitalu Uniwersyteckim Aarhus w Danii.

Celem tego trzydniowego kursu było pokazanie, jak ważna jest ścisła współpraca i zrozumienie pomiędzy chirurgiem szczękowo-twarzowym, a ortodontą w kwestiach diagnozy, planowania i prowadzenia leczenia pacjentów z zaburzeniami w obrębie twarzoczaszki.

Omówione były praktyczne i teoretyczne aspekty leczenia ortognatycznego. Doktor Marta Worona i doktor Izabela Czołgosz asystowały podczas przyjmowania pacjentów na oddział, a także na wszystkich etapach leczenia zespołowego.

W IDENTICA jesteśmy w stanie leczyć skomplikowane wady zgryzu i deformacje, a także podejmować się leczenia ortodontycznego u pacjentów z zaburzeniem wzrostu.

Leczenie ortognatyczne poprawia estetykę twarzy oraz wpływa pozytywnie na funkcję i zdrowie.

  • REAL SMILES DONE RIGHT –

Ortognatyka

W dniach 29- 31 maja 2024 dr Izabela Czołgosz i dr Marta Worona uczestniczyły w intensywnym kursie praktycznym dla chirurgów szczękowo-twarzowych i ortodontów. Kurs odbył się w Szpitalu Uniwersyteckim Aarhus w Danii.

Celem tego trzydniowego kursu było pokazanie, jak ważna jest ścisła współpraca i zrozumienie pomiędzy chirurgiem szczękowo-twarzowym, a ortodontą w kwestiach diagnozy, planowania i prowadzenia leczenia pacjentów z zaburzeniami w obrębie twarzoczaszki.

Omówione były praktyczne i teoretyczne aspekty leczenia ortognatycznego. Doktor Marta Worona i doktor Izabela Czołgosz asystowały podczas przyjmowania pacjentów na oddział, a także na wszystkich etapach leczenia zespołowego.

W IDENTICA jesteśmy w stanie leczyć skomplikowane wady zgryzu i deformacje, a także podejmować się leczenia ortodontycznego u pacjentów z zaburzeniem wzrostu.

Leczenie ortognatyczne poprawia estetykę twarzy oraz wpływa pozytywnie na funkcję i zdrowie.

  • REAL SMILES DONE RIGHT –

Ortognatyka

W dniach 29- 31 maja 2024 dr Izabela Czołgosz i dr Marta Worona uczestniczyły w intensywnym kursie praktycznym dla chirurgów szczękowo-twarzowych i ortodontów. Kurs odbył się w Szpitalu Uniwersyteckim Aarhus w Danii.

Celem tego trzydniowego kursu było pokazanie, jak ważna jest ścisła współpraca i zrozumienie pomiędzy chirurgiem szczękowo-twarzowym, a ortodontą w kwestiach diagnozy, planowania i prowadzenia leczenia pacjentów z zaburzeniami w obrębie twarzoczaszki.

Omówione były praktyczne i teoretyczne aspekty leczenia ortognatycznego. Doktor Marta Worona i doktor Izabela Czołgosz asystowały podczas przyjmowania pacjentów na oddział, a także na wszystkich etapach leczenia zespołowego.

W IDENTICA jesteśmy w stanie leczyć skomplikowane wady zgryzu i deformacje, a także podejmować się leczenia ortodontycznego u pacjentów z zaburzeniem wzrostu.

Leczenie ortognatyczne poprawia estetykę twarzy oraz wpływa pozytywnie na funkcję i zdrowie.

  • REAL SMILES DONE RIGHT –