Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek informacyjny, pragniemy przekazać Państwu podstawowe informacje dotyczące przetwarzania przez indywidualnego przedsiębiorcę Marka Rybickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GABINET STOMATOLOGICZNY MAREK RYBICKI Państwa danych osobowych.


Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest indywidualny przedsiębiorca – Marek Rybicki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GABINET STOMATOLOGICZNY MAREK RYBICKI z siedzibą w miejscowości Warszawa, Mikołaja Kopernika 8/18 lok. 00-367 Warszawa

NIP: 5341975633, REGON: 140892168, wpisany do rejestru CEIDG. Adres do doręczeń: Mikołaja Kopernika 8/18 lok. 00-367 Warszawa


Administrator jest jednocześnie posiadaczem strony internetowej www.better.clinic oraz jej podstron, dalej nazywanymi „Portalem”.

Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem listownie pod podanym powyżej adresem do doręczeń, bądź mailowo pod adresem: kontakt@better.clinic.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na dozwolonych prawem podstawach w zakresie niezbędnym do:

 • zawarcia, wykonania oraz rozwiązania umowy z Administratorem,

 • obsługi zgłoszeń kierowanych za pośrednictwem formularza kontaktowego, jeśli nie dotyczą zawartej umowy z Administratorem,

 • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych,

 • ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

 • ulepszenia funkcjonalności strony internetowej Administratora poprzez stosowanie Plików Cookies i narzędzi analityki internetowej.

Dane, których podania wymaga Administrator są niezbędne do świadczenia przez niego swoich usług lub zawarcia przez Państwa umowy i jej realizacji. Konsekwencją odmowy ich podania będzie niemożność świadczenia przez Administratora usług lub zawarcia z nim umowy. Brak zgody na wykorzystywanie Plików Cookies może ograniczyć funkcjonalność Portalu Administratora.

Państwa dane mogą być przekazane jedynie upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych z nimi umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. w zakresie obsługi usług informatycznych oraz w zakresie marketingu, a także organom administracji publicznej. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas: potrzebny do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub rozwiązanie przedstawionej przez Państwa sprawy; prowadzenia przez nas działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez nas Państwa danych do naszych celów marketingowych; zmierzający do zawarcia umowy oraz czas, w którym umowa będzie wykonywana, powiększony o czas upływu 5 letniego okresu trwania obowiązku archiwizacyjnego, a także późniejszego upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i ich zaspokojenia.

Mają Państwo prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W dowolnym momencie i bezpłatnie możecie Państwo także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w określonym celu (np. dla celów marketingowych).

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej Administratora.

Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek informacyjny, pragniemy przekazać Państwu podstawowe informacje dotyczące przetwarzania przez indywidualnego przedsiębiorcę Marka Rybickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GABINET STOMATOLOGICZNY MAREK RYBICKI Państwa danych osobowych.


Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest indywidualny przedsiębiorca – Marek Rybicki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GABINET STOMATOLOGICZNY MAREK RYBICKI z siedzibą w miejscowości Warszawa, Mikołaja Kopernika 8/18 lok. 00-367 Warszawa

NIP: 5341975633, REGON: 140892168, wpisany do rejestru CEIDG. Adres do doręczeń: Mikołaja Kopernika 8/18 lok. 00-367 Warszawa


Administrator jest jednocześnie posiadaczem strony internetowej www.better.clinic oraz jej podstron, dalej nazywanymi „Portalem”.

Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem listownie pod podanym powyżej adresem do doręczeń, bądź mailowo pod adresem: kontakt@better.clinic.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na dozwolonych prawem podstawach w zakresie niezbędnym do:

 • zawarcia, wykonania oraz rozwiązania umowy z Administratorem,

 • obsługi zgłoszeń kierowanych za pośrednictwem formularza kontaktowego, jeśli nie dotyczą zawartej umowy z Administratorem,

 • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych,

 • ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

 • ulepszenia funkcjonalności strony internetowej Administratora poprzez stosowanie Plików Cookies i narzędzi analityki internetowej.

Dane, których podania wymaga Administrator są niezbędne do świadczenia przez niego swoich usług lub zawarcia przez Państwa umowy i jej realizacji. Konsekwencją odmowy ich podania będzie niemożność świadczenia przez Administratora usług lub zawarcia z nim umowy. Brak zgody na wykorzystywanie Plików Cookies może ograniczyć funkcjonalność Portalu Administratora.

Państwa dane mogą być przekazane jedynie upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych z nimi umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. w zakresie obsługi usług informatycznych oraz w zakresie marketingu, a także organom administracji publicznej. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas: potrzebny do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub rozwiązanie przedstawionej przez Państwa sprawy; prowadzenia przez nas działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez nas Państwa danych do naszych celów marketingowych; zmierzający do zawarcia umowy oraz czas, w którym umowa będzie wykonywana, powiększony o czas upływu 5 letniego okresu trwania obowiązku archiwizacyjnego, a także późniejszego upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i ich zaspokojenia.

Mają Państwo prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W dowolnym momencie i bezpłatnie możecie Państwo także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w określonym celu (np. dla celów marketingowych).

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej Administratora.

Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek informacyjny, pragniemy przekazać Państwu podstawowe informacje dotyczące przetwarzania przez indywidualnego przedsiębiorcę Marka Rybickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GABINET STOMATOLOGICZNY MAREK RYBICKI Państwa danych osobowych.


Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest indywidualny przedsiębiorca – Marek Rybicki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GABINET STOMATOLOGICZNY MAREK RYBICKI z siedzibą w miejscowości Warszawa, Mikołaja Kopernika 8/18 lok. 00-367 Warszawa

NIP: 5341975633, REGON: 140892168, wpisany do rejestru CEIDG. Adres do doręczeń: Mikołaja Kopernika 8/18 lok. 00-367 Warszawa


Administrator jest jednocześnie posiadaczem strony internetowej www.better.clinic oraz jej podstron, dalej nazywanymi „Portalem”.

Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem listownie pod podanym powyżej adresem do doręczeń, bądź mailowo pod adresem: kontakt@better.clinic.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na dozwolonych prawem podstawach w zakresie niezbędnym do:

 • zawarcia, wykonania oraz rozwiązania umowy z Administratorem,

 • obsługi zgłoszeń kierowanych za pośrednictwem formularza kontaktowego, jeśli nie dotyczą zawartej umowy z Administratorem,

 • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych,

 • ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

 • ulepszenia funkcjonalności strony internetowej Administratora poprzez stosowanie Plików Cookies i narzędzi analityki internetowej.

Dane, których podania wymaga Administrator są niezbędne do świadczenia przez niego swoich usług lub zawarcia przez Państwa umowy i jej realizacji. Konsekwencją odmowy ich podania będzie niemożność świadczenia przez Administratora usług lub zawarcia z nim umowy. Brak zgody na wykorzystywanie Plików Cookies może ograniczyć funkcjonalność Portalu Administratora.

Państwa dane mogą być przekazane jedynie upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych z nimi umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. w zakresie obsługi usług informatycznych oraz w zakresie marketingu, a także organom administracji publicznej. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas: potrzebny do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub rozwiązanie przedstawionej przez Państwa sprawy; prowadzenia przez nas działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez nas Państwa danych do naszych celów marketingowych; zmierzający do zawarcia umowy oraz czas, w którym umowa będzie wykonywana, powiększony o czas upływu 5 letniego okresu trwania obowiązku archiwizacyjnego, a także późniejszego upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i ich zaspokojenia.

Mają Państwo prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W dowolnym momencie i bezpłatnie możecie Państwo także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w określonym celu (np. dla celów marketingowych).

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej Administratora.